Vervolgtrainingen mindfulness

Sinds 2010 verzorg ik ook Vervolgtrainingen Mindfulness voor degenen die een 8-weekse mindfulness training hebben doorlopen. Met ingang van zomer 2022 is de opbouw anders, namelijk relatief korte vervolgtrainingen van 4 wekelijkse bijeenkomsten met verschillende inhouden, zie onder.  

 

Deze vervolgtrainingen hebben de volgende bedoeling:

1)      Levend(ig) houden van de mindfulness beoefening en daardoor mentaal fit blijven

2)      Verdieping van de mindfulness beoefening door introductie van nieuwe invalshoeken en oefeningen, zoals vanuit de gerelateerde Acceptance en Commitment Therapie (of in ons geval Training; ACT). Hierin wordt ook stilgestaan bij persoonlijke waarden die bij voorkeur richtinggevend zijn voor het leiden van je leven

3)      Versterking van mindfulness richting praktische toepassing in het leven van alledag

4)      Een aparte vervolgtraining zal zich ook richten op mindfulness in de natuur, zie onder.

 

Aan de drie eerstgenoemde doelen wordt gewerkt door middel van

 -   Wekelijkse groepsbijeenkomsten als steun en inspiratie voor de eigen regelmatige thuisbeoefening

-    Kennismaken met nieuwe invalshoeken waarmee mindfulness benaderd kan worden, met bijbehorende nieuwe oefeningen 

-    Praktische oefeningen voor alledag, afhankelijk van het soort vervolgtraining.

 

Er worden drie verschillende vervolgtrainingen aangeboden:

1)    Verdieping 1 met verdieping van de thema's a) het relativeren/loslaten van gedachten/overtuigingen, b) omgaan met dagelijkse emoties, c) mindfulle interactie met een ander, en d) stilstaan bij de eigen belangrijke waarden/richtinggevers in het leven (uit ACT).

2)    Verdieping 2, vervolg op Verdieping 1.

3)    Natuurlijk mindfulness (deze kan apart van de 8-weekse MBSR worden gevolgd). Deze cursus van ook 4 bijeenkomsten in de natuur zal een combinatie zijn van innerlijke mindfulness alsook mindfulness van de omgeving, inclusief het zogenaamde 'bosbaden' (Shinrin-Yoku). Hierbij wordt de natuur ingezet als natuurlijke hulpbron voor mindfulness en gezondheid, via openstaan voor contact met de de verschillende verschijningsvormen van het leven in de natuur.

 

Praktische zaken rondom de Vervolgtrainingen

-   Iedere vervolgcursus bestaat uit 4 wekelijkse bijeenkomsten. De vervolgcursussen kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Als je belangstelling hebt, of meer info wil, meld het mij (zie onder)

 -   Kosten: € 160 voor iedere cursus van 4 bijeenkosten (indien de werkgever vergoedt is dit bedrag excl. BTW)

 Voor vragen of aanmelding, klik hier.