Tarieven

De mindfulness training bij ons is optioneel gekoppeld aan onderzoeken van de Universiteit van Tilburg naar aspecten van mindfulness. Hiervoor ontvangt u, indien u hieraan deelneemt, 10% korting krijgt op de cursusprijs. Informeer naar het onderzoek dat op het moment loopt bij uw aanmelding.

Tarieven Reguliere Training (inclusief gratis maandelijkse opfrisavonden):

- 321 Euro (indien u particulier betaalt, al dan niet declarabel bij uw ziektenkostenverzekeraar,  incl. korting als u ook deelneemt aan het onderzoek)

- 357 Euro (indien u particulier betaalt, al dan niet declarabel bij uw ziektenkostenverzekeraar, en niet aan het onderzoek deelneemt)

- 387 Euro (indien uw werkgever de training vergoedt en incl. korting als u ook deelneemt aan het onderzoek)

- 430 Euro (indien uw werkgever de training vergoedt)

De prijs is inclusief materiaal (werkboek, USB en MP3 downloads met onze eigen audio oefeningen) en maandelijkse opfrisavonden na de cursus, indien gewenst.

In iedere trainingsronde zijn er twee plaatsen voor mensen met een minimuminkomen, die de training mogen volgen voor de helft van de reguliere prijs (178 Euro).  Als tegenprestatie waarderen we het zeer als u wilt deelnemen aan het bovengenoemde onderzoek van Tilburg Universiteit.

 

Vergoeding werkgever of ziektekostenverzekeraar

1. Vraag uw werkgever of deze de cursuskosten wil vergoeden. Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers namelijk verplicht hun werknemers te beschermen tegen werkstress en hebben er doorgaans ook een budget voor.

2. Vergoeding door ziektekostenverzekeraars is erg afhankelijk van de ziektenkostenverzekeraar. VGZ (en haar dochterondernemingen) is een voorbeeld van verzekeraars die de mindfulness training vergoeden vanuit aanvullende verzekering voor bestrijding van burnoutklachten, indien de trainer VMBN Categorie I geregistreerd staat; hier voldoet Ivan (de trainer) aan. Informeer dus bij uw ziektekostenverzekeraar voor vergoeding.